Historie

 Nuværende hjemsted, Havnegade nr. 43, 6700 Esbjerg.

Rebekkaloge nr. 12 "Prinsesse Marie" institueredes søndag den 10.september 1922 i loge nr. 20 "Holger Danskes" lokaler, i Kronprinsensgade 24, Esbjerg. 

Navnet Rebekkaloge, blev efter Storlogemødet i 1996 ændret til Søsterloge.  

Broderloge nr. 20 "Holger Danske" indbød allerede i 1918, kvinder til et foredrag om rebekkasagen. Dette foredrag var så inspirerende, at flere efterfølgende i 1919 blev optaget i vores moderloge nr. 8 "Dronning Dorothea", Kolding. Broder eksmester konsul H.C. Kongstad fra søsterloge nr. 6 "Gefion", København, blev den 6.september 1921 formand for rebekkaforeningen med 19 søstre og 5 brødre. Denne aften ledede broder A.E.D. Bruhn mødet efter anvisninger fra broder distriktsdeputeret storsire Guldager, Kolding. Søster Laura Nielsen blev kasserer og søster. Jenny Høj blev revisor. Disse søstre var fra søsterloge loge nr. 8 Dr. Dorothea. De arbejdede ihærdigt for en snarlig rebekkaloge i Esbjerg. Storlogens bevilling dertil er dateret til 28.juni 1922. 

Foreningens og derefter logens navn "Prinsesse Marie" er relateret til "Sømandsprinsessen" den franske prinsesse Marie af Orleans (1885-1909), som var gift med Kong Chr.istian den 9´s yngste søn, søofficer Prins Valdemar. Kong Christian den 9. var konge, da havnebyen Esbjerg blev købstad i 1894. Navnet fik derved relation til havnebyen og dens befolkning. Desuden fik navnet relation til Ordenens formål ved Prinsesse Maries fine personlighed, hendes utrættelige og uselviske indsats og store næstekærlighed. Det var ikke almindeligt, at prinsesser tog sig af at hjælpe de nødlidende, de fattige og forældreløse.

I 1931 byggede broderloge nr. 20 "Holger Danske" en ny logebygning i Havnegade 43. Logebygningen ejes i dag af byens fire Odd Fellow loger i forening.  

Efter mange gode år med udvikling og stor tilgang, blev søsterloge nr.12. "Prinsesse Marie" moderloge for følgende søsterloger; i 1957 for nr. 38 "Sct Catharina", Ribe, i 1980 for nr. 72 "Vesterled", Varde og sidst i 1996 for nr. 85 "Armeria", Esbjerg. 

I dag tæller logen omkring 85 medlemmer og er stadig en velfungerende loge i vækst og udvikling med mange nye tiltag.  

Logen har tillige mange stolte traditioner, såsom overrækkelse af Prinsesse Marie skeen, der finder sted på en overmesters sidste ordinære møde og som gives til en søster, som på forbilledlig vis har tjent logen og dens søstre. Endvidere har logerne afholdt fælles nytårsloge og juletræsfest for børn i mange år. Den 23.maj 1998, debuterede Prinsesse Marie koret, da der var besøg for første gang af vores venskabsloge, Rebekkaloge nr.3 "Vaar", Stavanger. 

Midler til logens årlige donationer fremskaffes dels fra afkast fra "Humanitær Fond", dels fra kontingent eller overskud fra "Julecafé" samt andre traditionsbundne aktiviteter, som søstrene forestår med stor ildhu og engagement. 

Siden 1996 har logen i tæt samarbejde med Esbjergs øvrige Odd fellow loger afholdt julekoncert til fordel for logerne fælles humanitære arbejde, bl.a. uddeling af julekurve til trængte børnefamilier i Esbjerg og omegn. 

Der er skrevet retningslinjer for logens mange udvalg, inkl. en velbesøgt Studiekreds, hvor ordens-, logemæssige og relevante sociale emner ivrigt drøftes. Søstrenes engagement er med til fortsat at skabe udvikling, harmoni og styrke Ordenens lære.

Rev. 2022 af Webmaster Lis Moth Nielsen