Velkommen til søsterloge nr. 12 Prinsesse Marie I.O.O.F.

  

Søsterloge nr. 12 Prinsesse Marie blev stiftet den 10. september 1922 og har i dag hjemsted i Ordensbygningen, Havnegade 43, 6700 Esbjerg. 

  

Logen afholder møde 1. og 3. onsdag i hver måned i perioden september til maj. Møderne starter kl. 19.00 og slutter normalt kl. 22.30. 

En logeaften afvikles efter en fast dagsorden, som er ens for alle landets søsterloger. Indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold samt gradarbejde. Gradearbejdet er et forum for yderligere etisk belæring. Derudover holdes der ofte korte indlæg eller foredrag med dagsaktuelle, etiske, informative eller kulturelle emner. Sang og musik er også en vigtig del af et hvert logemøde. Ved særlige lejligheder underholder Prinsesse Marie køret. 

Vi sætter tillige fællesskabet og samværet højt. Efter hvert logemøde samles medlemmerne og eventuelle gæster til selskabeligt samvær, hvor vi blandt andet under mere afslappede forhold nyder et let traktement. Her er i tidens løb knyttet mange livsvarige venskaber. Nogle gange inviteres vores ægtefælle/samlever med til forskellige arrangementer i logen. 

  

Vort ordensarbejde har et etisk og et humanitært formål, hvor personlig udvikling, livsindhold og næstekærlighed er nogle af de grundlæggende værdier. Værdier, som taler til både unge og modne kvinder. I dag tæller logens 84 medlemmer, som alle bidrager til en harmonisk loge, som følger med tiden.

 

Søsterloge nr. 12 "Prinsesse Marie" er trods sin høje alder stadig en yderst aktiv og velfungerende loge i udvikling og vækst, hvor virkelyst og glæde sættes i højsæde. Selv om logen sætter stor pris på egne traditioner, værdsætter den også det gode og årelange samarbejde med bygningens øvrige loger omkring arrangementer/aktiviteter - julekoncerter på skift i byens kirker blandt andet til fordel for fælles humanitært arbejde f. eks. uddeling af julekurve til trængte børnefamilier i Esbjerg og omegn.

 

Har ovenstående fanget din interesse eller ønsker du oplysning om vore mange aktiviteter, udvalg, donationer eller andet, er du velkommen til at kontakte logens Overmester eller bruge kontaktformularen, hvorefter du vil blive kontaktet. Se venligst menuen til venstre.

Skrevet af webmaster Lis Moth Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.